ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Misyonumuz

Sürekli gelişim ve çalışan memnuniyetine dayanan, kurumsal hedef, değer ve stratejilerle uyumlu etkin insan kaynakları politikaları geliştirip, Kaltun Madran`nın hedeflediği başarılı sonuçlara ulaşmasına destek olmaktır.

İlkelerimiz

• Değişimi sahiplenmek ve yönlendirmek, 
• Gruba eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, grup değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak
• Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
• Çalışanların kısa zamanda en üst seviyede verimliliğe ulaşmalarını sağlayabilmek için olanaklar yaratmak, 
• Çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları ile organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmaktır.

5007 defa okundu / 06.07.2013 / MİSYONUMUZ
YUKARI ÇIK