ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

IK Politikamız

Kaltun Grup şirketlerimizden olan Kaltun Madran Su, bugün gelinen noktada Doğal Kaynak Suyu firmaları arasında sektörün önde gelen firmalarından biri olmuştur.Sağlıklı ve Lezzetli Su’yu müşterileriyle buluştururken sahip olduğu İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, şirketimizde  her çalışanımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak,yaşam standartlarını yükseltebilecekleri,sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları            uygulanması  hedeflenmektedir.
Şirket Yönetiminin Liderliğinde,

  • Doğru insanları şirketle tanıştırmak, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini    mümkün kılmak;
  • Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;
  • İç iletişimin etkinliğini sağlamak;
  • Aidiyet duygusunu pekiştirmek;
  • İnsana saygıyı hakim kılmak;
  • Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak;
  • İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak;
  • İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak;
  • Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin nesiller boyunca şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
  • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürülmesiyle, 

Çalışılması ayrıcalıklı bir topluluk olmayı hedeflemektedir…

3214 defa okundu / 12.07.2014 / IK POLİTİKAMIZ
YUKARI ÇIK